Vodič za rotaciju guma

Rotacija guma je kada premeštamo pneumatike sa jedne na drugu osovinu, u cilju da postignemo ravnomerno habanje. Dosta vozača rotira svoje gume, ali isto tako dosta njih ne zna ako se to pravilno radi.
Rotacija guma pre svega zavisi od tipa vozila i od pogona.
Kod svih vozila je drugačije raspoređena masa na prednjoj i zadnjoj osovini. Gume se isto tako neravnomerno troše na različitim osovinama jer se pogon uglavnom nalazi na jednoj osovini, izuzev automobila sa pogonom na sva četiri točka.


Rotiranje_guma_prednja_vuca

Rotiranje_guma_zadnja_vuca

Rotacija_guma_sa_usmerenom_sarom

Rotiranje_guma_4x4_vozila